Educatie

De Duurzame Boerderij co├Ârdineert en verzorgt de Natuur en Milieu Educatie voor de gemeenten Veendam en Midden-Groningen vanuit de Heemtuin Muntendam. Schoolklassen brengen ieder jaar een bezoek aan de Heemtuin.

De Duurzame Boerderij richt zich op het leren in en over de eigen natuurlijke omgeving. Doordat leerlingen deze beleven en actief ervaren wordt de verbinding gelegd tussen kind en natuur. Leerlingen ervaren zo dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Ook verzorgt De Duurzame Boerderij activiteiten en projecten die aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs en duurzame beleidsdoelen van de gemeente.

Activiteiten
In de tuin is het mogelijk om met kinderen het doe-kastjes-pad te ontdekken. In elk kastje zit een kaart met de beschrijving van de activiteit die hier uitgevoerd kan worden. De opdrachten in de kastjes dagen de kinderen uit om actief met natuur bezig te gaan. Ze maken kennis met de wereld van de insecten, leren en ervaren hoe ver een hert kan springen en nog veel meer in de meer dan 10 kastjes.