Fondsen

Heemtuin Muntendam is een sociaal project dat als doel heeft om mensen die (nog) niet zelfstandig op de arbeidsmarkt een plaats kunnen verwerven, een werkervaringsplaats, een dagbestedingsplek of vrijwilligerswerk te bieden.

Tevens heeft het project als doel om de natuur van de Heemtuin te beschermen, te onderhouden en in stand te houden en biedt de Heemtuin Muntendam een belangrijke recreatiemogelijkheid voor de inwoners van de gemeente Menterwolde en andere omliggende gemeentes in de provincie Groningen.

De Heemtuin wordt ondersteund door een aantal fondsen.

Het NAM werkgelegenheidsfonds( plaatje

Leader ( plaatje

 


Samenwerking met bedrijven

Werkgelegenheid

Wij zijn regelmatig op zoek naar goede arbeidsplaatsen voor onze mensen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van onze mensen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.
U kunt contact opnemen met Wietske Trausel of Berno Bremer.


Sponsoring

Regelmatig hebben wij investeringen en/of evenementen die een financiële impuls nodig hebben.
Vindt u het leuk om uw naam te verbinden aan een initiatief van de Heemtuin, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Wij kunnen zorgen voor profilering van uw bedrijf, kunnen wellicht klussen voor u uitvoeren met onze mensen of iets betekenen op het gebied van het organiseren een teamuitje/vergadering etc.
U kunt hierover contact opnemen met Janita Löhr