Vrienden van de Heemtuin

De Heemtuin is zeer dankbaar voor de bijdrages en fondsen die zij ontvangt. Zoals die van de vereniging “Vrienden van de Heemtuin”.
Zij organiseert ook activiteiten en educatie voor en op de Heemtuin.

Van oudsher betrokken bij de Heemtuin, is hun pro-actieve inzet voor de Heemtuin onmisbaar en waardevol.
Naast de reguliere activiteiten van de Heemtuin, zijn ook de activiteiten georganiseerd door de Vereniging te vinden in de agenda.